Загальні збори штатних непедагогічних працівників

Загальні збори штатних непедагогічних працівників

27 листопада відбулися загальні збори штатних працівників ЖМУ ім. В.С. Косенка, які не є педагогічними працівниками. Серед питань порядку денного, що розглядалися учасниками зборів, пріоритетними були такі:

Вибори складу лічильної комісії для проведення таємного голосування на виборах представників із числа штатних працівників училища, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора училища.

Проведення виборів представників із числа штатних працівників училища, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора училища.

За інформацією голови лічильної комісії, зав. господарством Н.А. Александрової, до бюлетеня для таємного голосування було включено 23 кандидати, за яких проголосувало 33 штатні непедагогічні працівника із 36, що стоять на обліку.

За результатами підрахунку голосів та у відповідності до розміру встановленої квоти було обрано 13 осіб із числа штатних працівників, що не є педагогічними працівниками, які набрали найбільшу кількість голосів виборців:

Банцер Людмила Петрівна (зав. бібліотекою), який одержав на виборах 26 голосів виборців, що становить 78,8%,

Вишина Алла Юріївна (практичний психолог), який одержав на виборах 26 голосів виборців, що становить 78,8%,

Бахуринська Ірина Вікторівна (бухгалтер), який одержав на виборах 24 голосів виборців, що становить 72,7%,

Сєдова Наталія Григорівна (інспектор відділу кадрів), який одержав на виборах 23 голосів виборців, що становить 69,7%,

Малиш Володимир Андрійович (настроювач муз. інструментів), який одержав на виборах 23 голосів виборців, що становить 69,7%,

Козенева Олена Миколаївна (методист), який одержав на виборах 21 голосів виборців, що становить 63,6%,

Кратюк Олена Віталіївна (вахтер), який одержав на виборах 20 голосів виборців, що становить 60,6%,

Назарук Микола Панасович (водій), який одержав на виборах 20 голосів виборців, що становить 60,6%,

Коломієць Юлія Анатоліївна (секретар-друкарка), який одержав на виборах 19 голосів виборців, що становить 57,6%,

Ворожбітова Лариса Федорівна (прибиральниця), який одержав на виборах 16 голосів виборців, що становить 48,5%,

Александрова Ніна Анатоліївна (зав. господарством), який одержав на виборах 15 голосів виборців, що становить 45,5%,

Драган Микола Іванович (робітник по обслуговуванню), який одержав на виборах 15 голосів виборців, що становить 45,5%,

Остапенко Леонід Петрович (сторож), який одержав на виборах 15 голосів виборців, що становить 45,5%.

Протокол лічильної комісії загальних зборів з числа інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, опубліковано на офіційному сайті ЖМУ ім. В.С. Косенка, на сторінці “Вибори директора 2019”.

Загальні збори штатних непедагогічних працівників