ЦК "Теорії музики"
общее фото Теорії музики
Якимчик Юлія Леонідівна
Якимчик
Юлія Леонідівна
Голова ЦК, викладач І категорії
Навчальні дисципліни:
сольфеджіо, гармонія, теорія музики, поліфонія
Біленька Наталія Василівна
Біленька
Наталія Василівна
Викладач вищої категорії, старший викладач
Навчальні дисципліни:
світова музична література, українська музична література
Дівніч Наталія Василівна
Дівніч
Наталія Василівна
Викладач І категорії, концертмейстер вищої категорії
Навчальні дисципліни:
сольфеджіо, гармонія, теорія музики
Довгань Людмила Миколаївна
Довгань
Людмила Миколаївна
Викладач вищої категорії, старший викладач
Навчальні дисципліни:
світова музична література, лекторська практика, педагогічна практика
Малаховський Сергій Віталійович
Малаховський
Сергій Віталійович
Викладач вищої категорії
Навчальні дисципліни:
світова музична література, українська музична література
Потапова Наталія Іванівна
Потапова
Наталія Іванівна
Викладач вищої категорії
Навчальні дисципліни:
світова музична література, фольклор, запис та розшифровування фольклору
Синяк Любов Валеріївна
Синяк
Любов Валеріївна
Кандидат мистецтвознавства, викладач І категорії, старший викладач
Навчальні дисципліни:
сольфеджіо, гармонія, теорія музики, критика
Сівченко Інна Генріхівна
Сівченко
Інна Генріхівна
Викладач вищої категорії, старший викладач
Навчальні дисципліни:
сольфеджіо, гармонія, теорія музики
Слободенюк Лілія Миколаївна
Слободенюк
Лілія Миколаївна
Викладач вищої категорії, викладач-методист
Навчальні дисципліни:
сольфеджіо, гармонія, теорія музики
Стецюк Дмитро Олександрович
Стецюк
Дмитро Олександрович
Викладач вищої категорії
Навчальні дисципліни:
інструментознавство, аранжування
Шейко Тамара Яківна
Шейко
Тамара Яківна
Викладач вищої категорії
Навчальні дисципліни:
теорія музики, гармонія, сольфеджіо, методика викладання сольфеджіо

ПЦМК "Теорії музики" було відкрито у 1962 році. За час існування на ньому вихована ціла плеяда професійних теоретиків. Багато з них стали видатними митцями, музикознавцями, педагогами, композиторами: Каплун С.С., Бараш Д. Й., Ланіс О. А., Харитонова Є. Л., Стецюк О. М., Качоровька Н. І., Васильєва Л. Є., Копоть І. Є., Гуральник Л. Ю., Синяк Л. В.

На сьогоднішній день більшість викладачів комісії є її випускниками.

За багато років плідної праці наші викладачі створили велику кількість методичних та наукових робіт:

Л. М. Слободенюк «Методичні рекомендації для викладачів ДМШ і ШЕВ щодо підготовки та проведення музично – теоретичної олімпіади з сольфеджіо та музичної грмоти».

Л. М. Слободенюк «Рецензії на методичні презентації та відкриті уроки викладачів музичних шкіл під час проведення засідань обласних методичних об’єднань (ОМО)»

Л. М. Слободенюк «Початковий курс гармонії в задачах»

Л. М. Слободенюк «Початковий курс гармонії в задачах. Практичний посібник»

Н. І. Потапова «Музичний фольклор. Опорний конспект лекцій».

В різні роки комісію очолювали – О. А. Ланіс , Л. Є. Васильєва, І. Г. Чалишева, Н. В. Біленька, Л. М. Слободенюк.

Сьогодні у її складі самовіддано працюють – голова ЦК Ю. Л. Якимчик, Л.М. Слободенюк (викладач – методист), Л. М. Довгань, Т.Я. Шейко, С. В. Малаховський, С. Ф. Вінник, Н. І. Качоровська (викладач – методист) , І. Г. Сівченко, Н. В. Дівніч, Н. І. Потапова, Л. В. Синяк ( кандидат мистецтвознавства), Н. В. Біленька, Д. О. Стецюк.

Педагоги та студенти постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та міжнародних науково – теоретичних конференціях.

Досягнення наших студентів:

Грінченко О. - ІІ премія в конкурсі, номінація «Юний науковець», тема «Неокласичні тенденції в сюїтах Едварда Гріга та Віктора Косенка» (Перший міжнародний дистанційний конкурс імені Е. Гріга «Норвегія – Україна: діалог культур. Виклики сьогодення» - науковий керівник Н. І. Потапова

Стецюк М.-Т. - учасник міжнародної науково - практичної конференції «Норвегія – Україна: діалог культур. Генезис (2018р.). Тема доповіді «Вокальні і фортепіанні твори Олександра Стецюк» - науковий керівник Н. І. Потапова

Колесниченко К. – учасник ІІ регіональної науково – практичної студентської конференції «Музикознавчі студії Поділля – 2013» (м. Вінниця). Тема доповіді – «Житомирський період життя і творчості Михайла Скорульського» - науковий керівник Н. І. Потапова

Деребон А. – учасник ІІ регіональної науково – практичної студентської конференції «Музикознавчі студії Поділля – 2013» (м. Вінниця). Тема доповіді – «Слов’янські народно – обрядові сцени в опері – балеті М. А. Римського – Корсакова «Млада» - науковий керівник Н. І. Потапова

Ромашкан А. - учасник IV Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасна музика в сучасному світі» (Житомир – 2015). Тема доповіді – «Жанрові особливості мелодрами Ігоря Стравінського «Персефона». - науковий керівник Н. І. Потапова

Давидюк Н. – учасник ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (Суми 2019). Тема доповіді – «Гавот із «Класичної симфонії» С. Прокоф’єва: композиційні особливості формоутворення». – науковий керівник Л.М. Слободенюк

Ніколайчук Є. – учасник ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (Суми 2019). Тема доповіді – «Логіка та драматургія музичної форми фортепіанної фантазії «Ісламей» М. Балакірєва» - науковий керівник Л.М. Слободенюк

Грінченко О. – учасник ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми мистецько – педагогічної освіти : здобутки, реалії та перспективи» (Суми 2021). Тема доповіді – «Імпровізаційність як основа будови прелюдії «Дівчина з волоссям, ніби льон» К. Дебюссі» - науковий керівник Л.М. Слободенюк

Сокольчук А. – учасник ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми мистецько – педагогічної освіти : здобутки, реалії та перспективи» (Суми 2021). Тема доповіді – «Синтез структур в adagio cantabile з фортепіанної сонати Ор. 13 Л. Бетховена» - науковий керівник Л.М. Слободенюк

Фурсова О. – лауреат IV Всеукраїнського конкурсу з теорії музики імені Т. С. Кравцова для студентів мистецьких навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації (Харків 2019) – викладач Ю. Л. Якимчик

Богаченко А. – учасник науково – практичної конференції «Творча постать В.С. Косенка крізь призму сучасного музикознавства» (до 120-річчя від дня народження композитора) (Житомир 2016). Тема доповіді – «Гармонічні засоби в п’єсах танцювальних жанрів з циклу «24 дитячі п’єси» Ор.25 В. С. Косенка» - науковий керівник С. Ф. Віннік

Авраменко А. – учасник науково – практичної конференції «Творча постать В.С. Косенка крізь призму сучасного музикознавства» (до 120-річчя від дня народження композитора) (Житомир 2016). Тема доповіді – «Виразні засоби гармонії в створенні образів природи з фортепіанного циклу « 24 дитячі п’єси» Ор.25 В. С. Косенка» - науковий керівник С. Ф. Віннік

Подолянчук Г. – учасник науково – практичної конференції «Творча постать В.С. Косенка крізь призму сучасного музикознавства» (до 120-річчя від дня народження композитора) (Житомир 2016). Тема доповіді – «Гармонія в образній системі романсу «Колискова» Ор. 7 В. С. Косенка» - науковий керівник С. Ф. Віннік

Богаченко А. – учасник науково – практичної студентської конференції «Музикознавчі студії Поділля – 2017». Тема доповіді – «Польський музикант з житомирським корінням. Сторінки життя та творчості Юліуша Зарембського» - науковий керівник Н. І. Качоровська

Давидюк Н. - учасник ІІ міжнародної науково - практичної конференції «Норвегія – Україна: діалог культур. Генезис (Житомир 2018р.). Тема доповіді – « Поле діяльності митця – цілий світ (К. М. Вебер). Норвезький дух очима Вебера на прикладі Варіацій на норвезьку тему» - науковий керівник – Н. В. Біленька

Ніколайчук Є. - учасник ІІ міжнародної науково - практичної конференції «Норвегія – Україна: діалог культур. Генезис (Житомир 2018р.). Тема доповіді – «Пер Гюнт: метаморфози образу ( на прикладі однойменної драми Г. Ібсена та Е. Гріга» - науковий керівник – Н. В. Біленька

Петрушевська К. - учасник ІІ міжнародної науково - практичної конференції «Норвегія – Україна: діалог культур. Генезис (Житомир 2018р.). Тема доповіді – «Мої кумири. Слідами листів Едварда Гріга» - науковий керівник – Н. В. Біленька

Ніколайчук Є. – лауреат ІІІ ступеню у Всеукраїнській олімпіаді для учнів середніх спеціальних музичних та культурно–освітніх навчальних закладів (2019) – викладач Н. В. Біленька

Ніколайчук Є. – учасник студентської наукової конференції в Національній музичній академії ім. П. І. Чайковського (Київ 2019). Тема доповіді – «Пер Гюнт» Х. Ібсена та Е. Гріга» - науковий керівник – Н. В. Біленька

Петрушевська К. – учасник Всеукраїнської наукової конференції «Творча постать В. С. Косенка крізь призму сучасного музикознавства» (до 120-річчя від дня народження композитора) (Житомир 2015) . Тема доповіді – «Застосування музично – риторичних фігур в циклі «11 етюдів у формі старовинних танців» Ор. 19 В. С. Косенка, на прикладі Гавоту h- moll» - науковий керівник Л. В. Синяк

Ніколайчук Є. – приз «Надія» у Всеукраїнькій олімпіаді для учнів середніх спеціальних музичних та культурно–освітніх навчальних закладів (2019) – викладач Л. В. Синяк

Ніколайчук Є. – лауреат ІІ ступеню у Міжвузівському конкурсі «АРТ–Журналістика» (2019) - викладач Л. В. Синяк

Грінченко О. – спікер ІІ Всеукраїнської учнівської конференції «Мистецтво без меж: шлях до науки» (учень Максим Лаговський) (Київ 2020) – науковий керівник Л. В. Синяк

Сокольчук А. – спікер ІІ Всеукраїнської учнівської конференції «Мистецтво без меж: шлях до науки» (учень Вікторія Герасимова) (Київ 2020) – науковий керівник Л. В. Синяк

Заходи, які проводила комісія:

понад 10 років тому викладач Л. М. Довгань стала засновником традиції проведення косенківських годин для студентів - першокурсників. Це дало можливість познайомити молодь з історією нашого краю, нашого навчального закладу та з біографією та творчим життям яскравого українського романтика В.С. Косенка.

у листопаді 2016 року було проведено науково-практичну конференцію «Творча постать В.С. Косенка крізь призму сучасного музикознавства» (до 120-річчя від дня народження композитора)

4-5 травня 2016 року відбулося урочисте відкриття Грігівського товариства, яке відзначилось українською прем’єрою опери Е. Гріга «Олаф Трюггвасон», що була здійснена силами студентів і викладачів Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка й пройшла в залі Обласної філармонії ім. С. Т. Ріхтера. На події були присутні Посол і Перший секретар Посольства королівства Норвегії в Україні, президент Міжнародного товариства Гріга Беріл Фостер (Велиобританія) та президент Німецького товариства Гріга Гельмут Лоос. Президентом українського Григівського товариства стала Любов Валеріївна Синяк (молодий науковець, музикознавець, кандидат мистецтвознавства), яка успішно працює викладачем музично- теоретичних дисциплін в нашому коледжі.

27-28 квітня 2018 року на ІІ Міжнародний фестиваль GRIEG FEST поділитися своїм досвідом приїхали музиканти з Норвегії, які продемонстрували свою майстерність під час великого концерту норвезької та української музики, а також поділилися своїм професіоналізмом під час ряду майстер – класів.

у 2020 році викладачем Н. І. Качоровською було проведено цикл суботніх зустрічей, присвячених творчості композитора Л. Бетховена ( до 250–річчя від дня народження) кожної весни проводяться олімпіади з сольфеджіо та музичної літератури для учнів музичних шкіл нашої області.

Навчання студентів – теоретиків – це складний багатогранний процес, в якому бере участь велика кількість викладачів. Під їхнім керівництвом наші студенти вивчають спеціальні предмети - теорію музики, гармонію, сольфеджіо, музичну літературу, аналіз музичних творів, поліфонію, фортепіано. Крім того, проходять педагогічну та лекторську практику. Після закінчення навчання випускники – теоретики мають можливість працювати в музичних школах, школах мистецтв, загальноосвітніх дитячих закладах.

ЖМФК ім. В.С.Косенка на мапі
відкрити мапу